flowerless

  • нецветоносен
  • с окапали цветове, без цветя
добави значение или превод тук