cone flower

  • Ботаника
  • рудбекия
142 допълнителни резултата:
политех.addendum coneвъншен конус
геол.adventive coneвторичен вулкански конус
политех.agitation coneфуния за размесване
политех.atomizer coneразпръсващ конус
политех.atomizer coneдифузор
тех.atomizing coneфорсунка
политех.base coneосновен конус
политех.bearing coneпръстен на ролков конусен лагер
политех.belt coneстъпална ремъчна шайба
политех.blister coneвулканичен конус
политех.brake coneспирачен конус
политех.buffing coneполировъчен конус
бот.chess flowerведрица
политех.clutch coneконус на съединител
coneконусен
coneконусообразен сигнал за лошо време
coneрупорен
coneотбелязвам (сектор на път) с конусообразни фигури
coneфунийка за/със сладолед
coneпридавам конусообразна форма на
coneшишарка
анат.coneколбичка
мат.coneконус, конусообразна фигура
геом.coneконус
маш.coneизработвам конус
политех.coneконичен, фуния, газосъбирател над огнище
политех.coneзегеров конус
бот.coneшишарков
бот.coneобразувам/давам шишарки
политех.cone angleъгъл на делителен конус
политех.cone apexвръх на конус
политех.cone brakeконусна спирачка
анат.cone cellколбичка
политех.cone classifierконусен класификатор
политех.cone claw clutchконусен палцов съединител
политех.cone clutchконусен триещ съединител
мин.cone cutпирамидален подкоп
политех.cone diaphragmконична мембрана
политех.cone distanceдължина на образуващата на делителен конус
тех.cone expansionразвалцоване
политех.cone friction gearконусна фрикционна предавка
политех.cone gateконусен леяков канал
политех.cone gearконусно зъбно колело
политех.cone gearзъбно колело от нортонов конус
политех.cone grinding wheelчашковиден шлифовъчен кръг
политех.cone grinding wheelконусен абразивен шлифовъчен кръг
политех.cone headstockпредно седло със степенчата ремъчна шайба
политех.cone imprintотпечатък на конус
политех.cone loudspeakerвисокоговорител с конусна мембрана
политех.cone loudspeakerконусен високоговорител
политех.cone of gearsстъпаловиден конус
политех.cone of influenceдепресионна фуния
политех.cone of silencepagконус на мълчание
политех.cone of silencepagмъртва зона
мин.cone penetrometerконусен пенетрометър
политех.cone pointконусен край
политех.cone pulleyконусна шайба
политех.cone rivet headглава на нит във вид на пресечен конус
политех.cone sheaveстъпална ремъчна шайба
политех.cone sheaveконусна ролка
обог.cone thickenerконусен сгъстител
политех.cone winderбобинарка
политех.cone wormглобоиден червяк
политех.cone-baffle classifierконусен класификатор
геол.cone-clamp boltболт с конусно затягане
политех.cone-drivenзадвижван от конусна шайба
политех.cone-head rivetнит с конусна глава
политех.cone-headedс конусообразна глава
политех.cone-in-cone volcanoдвоен вулкан
политех.cone-point screwвинт с конусен край
политех.cone-pulley driveпредавка със стъпална ремъчна шайба
политех.cone-shapedконусообразен
политех.cone-type crusherконусна трошачка
текст.cone-winding machineбобинарка
политех.continuous-speed coneконусен барабан на безстепенна предавка
политех.cup-and-cone bearingразглобяем радиално-опорен търкалящ се лагер
политех.dedendum coneвътрешен конус
политех.diamond coneдиамантен конус
политех.direction coneцентриращ конус
тех.double-coneдвудисков
политех.double-cone antennaдвуконусна антена
политех.double-cone clutchдвуконусен съединител
политех.double-cone loudspeakerдвумембранен високоговорител
политех.double-cone springдвойна конусна винтова пружина
политех.driving coneзадвижващ конус
политех.element of a coneобразуваща на конус
бот.everlasting flowerбезсмъртниче
бот.everlasting flowerсмил
тех.expand a coneразвалцовам
политех.female coneвътрешен конус
политех.floating coneсвободно окачена високоговорителна мембрана
flowerотглеждам (цветя), правя да цъфти (растение-в оранжерия)
flowerцветно растение
flowerцвят, ситен прах
flowerукрасявам с цветя/цветни мотиви
flowerцъфтя, разцъфтявам (се)
flowerцвят, елит, каймак
flowerразвивам се, съм в/достигам апогея си
flowerцвете, цвят
арх.flowerорнамент във вид на цвете
арх.flowerукраса, печ. винетка
flowerцъфтеж (прен.), разцвет
ент.flower fliesсирфиден
бот.flower headсъцветие
бот.flower stalkцветонос
бот.flower-bearing stemцветонос
политех.friction coneконус на триене
политех.friction-cone driveконусно-фрикционно задвижване
геом.frustum of a coneпресечен конус
политех.frustum of coneпресечен конус
политех.fusible coneзегеров конус
политех.gear coneстъпаловиден блок зъбни колела
политех.generating coneосновен конус
бот.guinea-hen flowerведрица
политех.gyratory cone breakerконусна трошачка
бот.helmet flowerаконит
политех.inner coneядро на пламък
политех.loudspeaker coneконусна мембрана на високоговорител
геол.mud coneкален вулкан
бот.Orpheus flowerродопски силивряк
политех.outside coneвъншен конус
политех.pitch coneделителен конус
политех.pitch cone angleъгъл на делителен конус
политех.pitch-cone radiusдължина на образувателната на делителен конус
политех.polishing coneполировъчен конус
политех.pyrometric coneзегеров конус
политех.pyrometric-cone equivalentтоплоустойчивост, определена със зегерови конуси
политех.radiation coneконус на излъчване
политех.roll coneобтъркалващ конус
политех.seger coneзегеров конус
обог.short-head coneкъсоконусна трошачка
политех.spindle coneвретенна стъпална ремъчна шайба
политех.split coneразрязан конус
политех.spray coneконусообразна дюза
политех.spray-cone angleъгъл на разпръскване
политех.step coneстъпална ремъчна шайба
политех.suction coneсмукателен конус
политех.synchronising coneконус на синхронизатора автомобил
тех.truncated coneпресечен конус
политех.valve coneконусно легло на клапан
политех.variable-speed belt coneконусна шайба на безстепенна ремъчна предавка
политех.vertex of coneвръх на конус
добави значение или превод тук