floweriness

  • витиеватост
  • съществително
  • образност, реторичност, цветист стил
добави значение или превод тук