flowage

  • течение, преливане, заливане
  • наводнение
  • Обща политехника
  • изтичане
добави значение или превод тук