flowerbud

  • съществително
  • цветна пъпка
добави значение или превод тук