floweret

  • съществително
  • цветче, цветение
добави значение или превод тук