automatic grip

  • Обща политехника
  • автоматичен захващащ механизъм
199 допълнителни резултата:
политех.all-automaticнапълно автоматичен
политех.armour gripщипка за свързване към кабелна броня
automaticавтоматичен уред
automaticпистолет, автомат
automaticавтоматичен, автоматизиран, автоматически
automaticмеханичен, механически, машинален, несъзнателен
automaticавтоматически
политех.automaticавтоматично управление
политех.automatic aimingавтоматично следене на цел
политех.automatic alarmsавтоматична тревожна сигнализация
политех.automatic arc-welding machineелектродъгов заваръчен автомат
политех.automatic assemblyавтоматичен монтаж
мед.automatic atrial tachycardiaпредсърдна автоматична тахикардия
политех.automatic balancingавтоматично уравновесяване
политех.automatic biasавтоматично преднапрежение
политех.automatic blockавтоматична блокировка
политех.automatic bobbin dofferуредба за автоматично сменяване на бобини
политех.automatic brakeавтоматична спирачка
политех.automatic brakingавтоматично спиране
политех.automatic checkавтоматичен контрол
политех.automatic chucking machineпатронников револверен стругов автомат
политех.automatic codingавтоматично програмиране
политех.automatic control engineeringтехника на автоматичното управление
политех.automatic control systemсистема за автоматично управление
политех.automatic control theoryтеория на автоматичното управление
политех.automatic controllerавтоматичен контролер
политех.automatic controllerавтоматичен регулатор, устройство за автоматично регулиране
политех.automatic correctionавтоматична корекция
жп.automatic couplerавтосцепка
жп.automatic couplingавтосцепка
политех.automatic couplingавтоматичен съединител
политех.automatic couplingавтоматично зацепване
политех.automatic cut-outавтоматичен прекъсвач
политех.automatic cycleавтоматичен цикъл
политех.automatic data processingавтоматична обработка на данни
политех.automatic developmentмашинно проявяване
политех.automatic drop-bottom carвагонетка с автоматично разтоварване през дъното
automatic dust removerпрахосъбирачка
политех.automatic exchangeавтоматична телефонна централа
политех.automatic feedавтоматично подаване
политех.automatic feedсамоход
политех.automatic feederавтоматичен питател
политех.automatic filling machineавтомат за пълнене и опаковане
политех.automatic firingавтоматично огнище
политех.automatic followingавтоматично следене
политех.automatic frequency matcherавтоматично устройство за изравняване на честотата
политех.automatic gas-cutting machineавтомат за газокислородно рязане
политех.automatic gas-welding machineгазокислороден заваръчен
политех.automatic generatorгенератор с автоматично управление
политех.automatic grateавтоматична скара
политех.automatic guidanceавтоматично насочване
жп.automatic interlockingавтоматична централизация
политех.automatic interlockingавтоматична блокировка
тех.automatic internal diagnosisсамодиагностика
политех.automatic interplanetary stationавтоматична междупланетна станция
политех.automatic latheавтоматичен струг
политех.automatic liftасансьор с бутонно управление
политех.automatic load sustaining brakeспирачка с храпов механизъм
политех.automatic loggingавтоматично регистриране
политех.automatic lubricationавтоматично мазане
политех.automatic machineавтоматична машина
политех.automatic milling machineфрезов автомат
политех.automatic operationавтоматично действие
политех.automatic pallet loaderавтоматичен палетизатор
политех.automatic parachuteавтоматично отварящ се парашут
ав.automatic pilotавтопилот
полигр.automatic platen pressтигелавтомат
жп.automatic pointстрелка с автоматично управление
политех.automatic power traverseсамоход
политех.automatic power traverseавтоматично подаване
политех.automatic programmingавтоматично програмиране
политех.automatic protectionавтоматична защита
политех.automatic radarавтоматичен радиолокационен станция
политех.automatic radioавтоматичен радиокомпас
политех.automatic readingавтоматично отчитане показанията на уред
политех.automatic reclosing relayреле за автоматично повторно включване
политех.automatic recorderсамопишещ уред
политех.automatic regulationавтоматично регулиране
политех.automatic regulatorавтоматичен регулатор
политех.automatic releaseавтоматично прекъсване на връзка
тех.automatic remote controlтелемеханика
политех.automatic resetавтоматично връщане в изходно положение
тлф.automatic ringingавтоматично повикване
политех.automatic screw machineвинтонарезен автомат
политех.automatic sealingсамоуплътнение
бот.automatic self-pollinationклейстогамия
полигр.automatic settingавтоматичен набор
политех.automatic signallingавтоматична сигнализация
политех.automatic sizingавтоматично измерване
мин.automatic sprinklerавтоматичен оросител
политех.automatic stabilizationавтоматична стабилизация
политех.automatic startавтоматично пускане в ход
политех.automatic starterавтоматичен стартер
политех.automatic starting deviceавтоматичен стартер
политех.automatic stationавтоматична станция
политех.automatic steelавтоматна стомана
политех.automatic steeringавтоматично управление
политех.automatic stokerавтоматично огнище
политех.automatic stopограничител за автоматично изключване
политех.automatic subroutineавтоматична подпрограма
политех.automatic substationавтоматична подстанция
жп.automatic switchавтоматична стрелка
политех.automatic switchавтоматичен прекъсвач
политех.automatic switch equipmentавтоматичен телефонен номератор
политех.automatic synchronizerавтоматичен синхронизатор
политех.automatic systemавтоматична система
политех.automatic taught systemсамооптимизираща се система
политех.automatic telephone setавтоматичен телефонен апарат
политех.automatic telephonyавтоматична телефония
банк.automatic teller machineбанкомат
политех.automatic testавтоматична проверка
политех.automatic testавтоматичен контрол
мин.automatic tippingавтоматично разтоварване
политех.automatic trackingавтоматично следене
политех.automatic transfer pressавтомат за шприцово пресоване
политех.automatic transmissionавтоматична трансмисия
политех.automatic transmissionавтоматична предавателна кутия
политех.automatic transmitterавтоматичен предавател
политех.automatic traverseавтоматично подаване
политех.automatic traverseсамоход
ел.automatic tuningавтонастройка
политех.automatic valveавтоматичен вентил
политех.automatic washerавтоматична перална машина
политех.automatic weaponавтоматично оръжие
политех.automatic weldшев, получен чрез заваряване с автомат
политех.automatic welderавтомат за заваряване
политех.automatic weldingмеханизирано заваряване с автомат
политех.automatic-block systemсистема за автоматично блокиране
политех.automatic-block systemавтоматична блокировка
политех.automatic-control installationуредба с автоматично регулиране или управление
политех.automatic-feed grateавтоматична скара
рад.automatic-gain controlавтоматично регулиране на усилване
automatic-manualполуавтоматически
automatic-manualполуавтоматичен
политех.automatic-sizing grinderлентова шлифовъчна машина шлифовъчна машина
мин.automatic-stop blockюмручен тип ловител на вагонетки
политех.bar automaticпрътов автомат
жп.blade gripдържател на семафорно крило
политех.bulldog gripскоба за въже
политех.cable gripжабка за изтегляне на кабели
политех.conical gripконусна цанга
тлф.cord gripшнуров нипел
политех.earthing gripзаземителна щипка
политех.full-automaticнапълно автоматизиран
политех.fully-automatic latheавтоматичен струг
gripстискам, държа здраво
gripспазма
gripдръжка, ръчка
gripдействувам (за спирачка), закачам се (за котва)
gripстисвам, (за) хващам, улавям, стигам, заклещвам
gripразбирам, схващам
gripкуфарче, сак
тех.gripхващач
тех.gripзахващащо/притискащо приспособление, щанга, челюст на менгеме
политех.gripзахващам, затягам
политех.gripзахващане
политех.gripзатягане, ръчка, ръкохватка, работна дължина на болт, тръбен ключ
мед.gripгрип, инфлуенца
gripвласт, контрол. влияние, въздействие (on), самообладание
gripзавладявам/приковавам вниманието на. увличам, обхващам, обземам (за чувство), сковавам (за студ, страх)
gripхващане, улавяне, стискане, вкопчване, скачване, ръкостискане, сп. гриф, хватка
мин.grip blockпарашут на клетка
политех.grip blockзадържаща челюст
мин.grip carводеща вагонетка
мин.grip gearмеханизъм на клетков парашут
политех.grip ironчелюсти
политех.grip ironстиски
политех.grip nutпритискаща гайка
политех.grip pawlпредпазен палец
политех.grip ringзатягащ пръстен
политех.grip rollerзахващаща ролка
политех.grip socketпатронник за инструменти с цилиндрична опашка
политех.grip socketзатегателен пръстен
политех.ground-grip tyreгума за тежки пътни условия
half-automaticполуавтоматически
half-automaticполуавтоматичен
политех.hand gripдръжка
политех.hand gripръчка
политех.harvey grip threadрезба на харви
политех.knee gripопора за колената
manual-automaticполуавтоматически
manual-automaticполуавтоматичен
политех.manual-automaticс превключване от ръчно на автоматично управление
политех.multi-head automatic arc-welding machineмногодъгов автомат за заваряване
политех.non-automatic breakerнеавтоматичен прекъсвач
политех.one-head automatic arc-welding machineеднодъгов автомат за заваряване
политех.pipe gripверижен тръбен ключ
политех.pistol gripпистолетна ръкохватка
semi-automaticполуавтоматически
политех.semi-automaticполуавтоматичен
политех.semi-automatic arc-welding machineмашина за механизирано електродъгово заваряване
semi-automatic devicesполуавтоматика
semi-automatic equipmentполуавтоматика
политех.semi-automatic gas-cutting machineмашина за механизирано газокислородно рязане
политех.semi-automatic latheполуавтоматичен струг
semi-automatic machineryполуавтоматика
политех.semi-automatic spectrometerполуавтоматичен спектрометър
политех.semi-automatic spectrophotometerполуавтоматичен спектрофотометър
политех.semi-automatic systemполуавтоматична система
добави значение или превод тук