woodworking shop

  • Обща политехника
  • дърводелска работилница
83 допълнителни резултата:
политех.adjusting shopмонтажен цех
политех.assembly shopмонтажен цех
политех.back shopремонтна работилница към железопътно депо
авто.body shopавтотенекеджийница
политех.boiler shopкотелен цех
cake shopсладкарница
авто.car repair shopавтосервиз
авто.car repair shopавтосервизен
жп.car-repair shopвагоноремонтна работилница
политех.car-repair shopавторемонтна работилница
политех.casting shopлеярна
политех.casting shopлеярски цех
политех.cleaning shopчистачно отделение
политех.computerized shopцех, управляван от компютър
политех.dressing shopчистачно отделение
политех.drop shopковашки цех
политех.electrical repair shopелектроремонтна работилница
политех.engineering shopмеханичен цех
политех.erecting shopмонтажен цех
политех.fettling shopчистачно отделение
текст.finishing work shopапретурен
политех.fitting shopшлосерска работилница
политех.fitting shopмонтажен цех
политех.forge shopковашки цех
политех.forging shopковашки цех
политех.founding shopлеярна
политех.founding shopлеярски цех
политех.hammer shopковашки цех
политех.job-shop foundryспециализирана леярна
политех.jobbing shopремонтна работилница
lolly shopсладкарница
политех.machine shopмеханичен цех
политех.machine shopмашиностроителен завод
политех.main shopглавно отделение на цех
политех.maintenance shopремонтен цех
леяр.moulding shopформовъчно отделение
политех.one-off shopцех за производство на специални изделия
политех.overhaul shopремонтен цех
политех.paint shopбояджийски цех
pastry-shopсладкарница
леяр.pattern shopмоделно отделение
политех.planing shopцех със стъргателни машини
политех.plate shopтенекеджийска работилница
политех.printing shopпечатница
политех.repair shopремонтен цех
политех.repairing shopремонтен цех
леяр.sand shopотделение за приготвяне на формовъчни смеси
политех.service shopсервизна работилница
политех.service shopремонтен цех
sex shopсексшоп
shopмагазин, дюкян
shopцех, работилница, отдел, ателие, фабрика, завод
shopработа, професия
тех.shopвътрешноцехов
политех.shopработилница, специализиран производствен сектор, завод, магазин
политех.shopкупувам
политех.shop carвагон за вътрешнозаводски транспорт
политех.shop drawingработен чертеж
политех.shop kinkпохват на работа
политех.shop managementуправление на цех
политех.shop managementорганизация на производство
политех.shop testзаводско изпитване
политех.shop toolръчен инструмент
политех.shop weldingзаваряване в цех
политех.shop windowвитрина
shop-assistantпродавач-консултант
политех.shop-floor staffцехов обслужващ персонал
политех.shop-load analysisанализ на заетостта на производствени сектори
политех.shop-weldedзаварен в завод
shop-windowвитринен
политех.steam shopкотелно отделение
политех.straightening shopцех за окончателно обработване на валцован метал
sweet shopсладкишница
sweet shopсладкарница
политех.tool shopинструментален цех
политех.turning shopстругарски цех
политех.welding shopзаваръчен цех
политех.winding shopбобинажен цех
woodworkingдървообработващ
политех.woodworkingдървообработване
политех.woodworkingобработване на дървесина
политех.woodworking machineдървообработваща машина
политех.woodworking planerабрихт
добави значение или превод тук