wool

  • Текстилна промишленост
  • вълна
  • Обща политехника
  • вълнен
  • вата
33 допълнителни резултата:
политех.animal woolестествена вълна
политех.artificial woolизкуствена вълна
политех.artificial woolщапелно влакно, целволе
политех.bat woolвата
политех.bat woolвлакнеста набивка
текст.cashmere woolкашмирска вълна
политех.cinder woolшлакова вълна
политех.cinder woolшлакова вата
политех.collodion woolколодиев памук
политех.collodion woolпироксилин
политех.combed woolкамгарна вълна
cotton woolсуров памук
политех.cotton woolпамучна вата
политех.forest woolдървесинно влакно
политех.forest woolдървесна вълна
политех.half-woolполувълна
текст.loose-wool dyeing machineмашина за боядисване на влакна
политех.matted woolзатепана вълна
политех.metal woolметална вата
политех.mineral woolминерална вата
политех.mineral woolминерална вълна
политех.salamander woolазбестово влакно
политех.slag woolшлакова вълна
политех.slag woolшлакова вата
политех.steel woolфина стоманена стружка
политех.steel-wool filterфилтър от стоманени стружки
wad of cotton-woolпамуче
политех.wool fatланолин
политех.wool fatвълнена мазнина
политех.wool fleeceвълнено руно
текст.wool oilпредачно масло
политех.wool yarnвълнена прежда
текст.wool-stapleкачество на вълна
добави значение или превод тук