woodworking planer

  • Обща политехника
  • абрихт
35 допълнителни резултата:
политех.bevel-gear planerзъборезна машина за конусни зъбни колела с праволинейни зъби
политех.buzz planerабрихтмашина
политех.closed planerдвуколонна хобел-машина
политех.forge planerтежка хобел-машина за груба обработка
политех.gear planerзъборезна машина за конусни зъбни колела с праволинейни зъби
политех.open-side planerедноколонна хобел-машина
политех.planer attachmentприспособление за хобел-машина
политех.planer chuckменгеме за хобел-машина
политех.planer dogограничител на движението на масата на хобел-машина
политех.planer fixtureприспособление за хобеловане
политех.planer jackкрик за повдигане на обработваните детайли върху масата на стъргателна машина
политех.planer railнапречен траверса
политех.planer shoeопора за закрепване на детайл на хобел машина
политех.planer tableмаса на хобел
политех.planer viceменгеме за стъргателни машини
политех.planer viseменгеме за стъргателни машини
политех.planer workобработване на надлъжностъргателна машина
политех.planer-and-shaper viceменгеме за стъргателни машини
политех.planer-and-shaper viseменгеме за стъргателни машини
политех.planer-type milling machineфрез-хобел
политех.planer-type surface grinderнадлъжношлифовъчна машина
политех.shaper-and-planer toolстъргателен нож
политех.shaper-and-planer viceменгеме за стъргателни машини
политех.shaper-and-planer viseменгеме за стъргателни машини
политех.side planerхобел-машина за обработване на вертикални плоскости
политех.single-column planerедноколонна хобел-машина
политех.smoothing planerхобел-машина за фина обработка
политех.spiral-geared planerхобел-машина със задвижване на масата от многоходов червяк
политех.spur-gear planerзъбодълбачна машина за цилиндрични зъбни колела
политех.vertical planerщосмашина
woodworkingдървообработващ
политех.woodworkingдървообработване
политех.woodworkingобработване на дървесина
политех.woodworking machineдървообработваща машина
политех.woodworking shopдърводелска работилница
добави значение или превод тук