woof

  • съществително
  • тъкан плат (особ. вълнен), тъкан
  • Текстилна промишленост
  • вътък
добави значение или превод тук