woofer

  • Обща политехника
  • високоговорител за ниски честоти
добави значение или превод тук