woodwork

  • дървени изделия
  • дървени части, дървения (на ограда)
  • дърводелство
1 допълнителни резултата:
политех.roof woodworkдървена ребрена покривна конструкция
добави значение или превод тук