wool fleece

  • Обща политехника
  • вълнено руно
49 допълнителни резултата:
политех.animal woolестествена вълна
политех.artificial woolщапелно влакно, целволе
политех.artificial woolизкуствена вълна
политех.bat woolвата
политех.bat woolвлакнеста набивка
текст.cashmere woolкашмирска вълна
политех.cinder woolшлакова вълна
политех.cinder woolшлакова вата
политех.collodion woolпироксилин
политех.collodion woolколодиев памук
политех.combed woolкамгарна вълна
cotton woolсуров памук
политех.cotton woolпамучна вата
fleeceскубя, оскубвам, обирам, ограбвам, изнудвам
fleeceбуйна/рошава коса
fleeceяке
fleeceпокривам, осейвам
fleeceмек вълнен плат
fleeceруно (козината)
fleeceстрижа (овце)
fleeceруно (вълната от една овца)
текст.fleeceвлас
текст.fleeceразвласяване
текст.fleeceфлисе
метео.fleeceпухкав облак
политех.fleeceмъх
политех.fleeceстрижа овце
политех.forest woolдървесинно влакно
политех.forest woolдървесна вълна
политех.half-woolполувълна
текст.loose-wool dyeing machineмашина за боядисване на влакна
политех.matted woolзатепана вълна
политех.metal woolметална вата
политех.mineral woolминерална вата
политех.mineral woolминерална вълна
политех.salamander woolазбестово влакно
политех.slag woolшлакова вата
политех.slag woolшлакова вълна
политех.steel woolфина стоманена стружка
политех.steel-wool filterфилтър от стоманени стружки
wad of cotton-woolпамуче
текст.woolвълна
политех.woolвълнен
политех.woolвата
политех.wool fatвълнена мазнина
политех.wool fatланолин
текст.wool oilпредачно масло
политех.wool yarnвълнена прежда
текст.wool-stapleкачество на вълна
добави значение или превод тук