uncertainty

  • несигурност, неувереност
  • съмнение, съмнителност
  • непостоянство, променчивост, неустановеност
  • Обща политехника
  • неопределеност
  • несигурност, неясност
2 допълнителни резултата:
политех.experimental uncertaintyекспериментална неопределеност
политех.uncertainty principleпринцип на неопределеност на хайзенберг
добави значение или превод тук