helve

  • съществително
  • дръжка, сап (на брадва, чук), ръчка
добави значение или превод тук