hem

 • съществително
 • подгъв, край, ръб
 • ръб, ивица (и от растения)
 • бордюр
 • глагол
 • подгъвам, подръбвам, подшивам, правя подгъв
 • ограничавам, ограждам, окръжавам
 • хъмкам, покашлям се
 • запъвам се, хъкам, мънкам
 • Архитектура
 • изпъкнало ребро на волюта
добави значение или превод тук