certes

  • Остаряла дума
  • наречие
  • разбира се, наистина, вярно
добави значение или превод тук