certification

  • сертификационен
  • сертифициране
  • атестиране
  • сертификация
  • Информатика
  • удостоверяване
6 допълнителни резултата:
политех.certification markконтролен знак
политех.certification of processсъставяне на акт за приемане на технологичен процес
политех.certification testсертификационно изпитване
политех.grade certificationсертификат за качество
inspection certificationсвидетелство за преглед
с. с.seed certificationсемеконтрол
добави значение или превод тук