certain event

  • Обща политехника
  • достоверно събитие
22 допълнителни резултата:
политех.accidental eventслучайно събитие
after the eventпостфактум
certainизвестен, някакъв, някой
certainсигурен, уверен, убеден (of в)
certainсигурен, несъмнен, положителен
политех.certainнеизменен
certainизвестен, определен (зо количество, време, място и пр.) -, a person of a CERTAIN age човек на известна/средна възраст (не дотам млад), to show a CERTAIN hesitation проявявам известно колебание
certainсигурен, изпитан (за средство, лек и пр.)
chance eventслучайно събитие
eventслучай, случка, събитие
eventизход, резултат
eventивент
eventсъбитиен
физ.eventединично извършване (на процес)
сп.eventномер (при състезание)
политех.eventявление
политех.key eventключово събитие
политех.null eventсъбитие с нулева вероятност
политех.random eventслучайно явление
политех.rare eventрядък случай
политех.simple eventелементарно събитие
ядр.v eventразпадане на частици в полет
добави значение или превод тук