certificate of compliance

  • Обща политехника
  • акт за рекламация
28 допълнителни резултата:
политех.acceptance certificateприемателен протокол
политех.acoustical complianceакустична податливост
birth certificateакт/свидетелство за раждане
certificateатестирам
certificateдокумент, свидетелство, уверение, удостоверение
certificateсертификат
certificateдиплома, атестат
certificateсертификатен
certificateдавам/издавам удостоверение, удостоверявам
политех.certificate correctionградуировъчна таблица
политех.certificate of damageакт за повреда
политех.certificate of fitnessсвидетелство за годност
политех.certificate of fitnessудостоверение за качество
политех.certificate of originсвидетелство за произход
политех.certificate of qualityсертификат за качество
complianceотстъпчивост, услужливост
complianceугодничество, сервилност
complianceотстъпване, съгласяване, съгласие
политех.complianceеластична деформация
политех.complianceподатливост
пулм.complianceкомплайънс
политех.damage certificateпротокол за повреда
death certificateсмъртен акт
inspection certificateпротокол за проверка
interim certificateвременно свидетелство
политех.provisional certificateвременно свидетелство
политех.testing certificateизпитвателен протокол
политех.testing certificateпаспорт на уред
добави значение или превод тук