certificate of fitness

  • Обща политехника
  • свидетелство за годност
  • удостоверение за качество
30 допълнителни резултата:
политех.acceptance certificateприемателен протокол
birth certificateакт/свидетелство за раждане
certificateдиплома, атестат
certificateсертификатен
certificateдавам/издавам удостоверение, удостоверявам
certificateатестирам
certificateдокумент, свидетелство, уверение, удостоверение
certificateсертификат
политех.certificate correctionградуировъчна таблица
политех.certificate of complianceакт за рекламация
политех.certificate of damageакт за повреда
политех.certificate of originсвидетелство за произход
политех.certificate of qualityсертификат за качество
политех.damage certificateпротокол за повреда
death certificateсмъртен акт
fitnessдобро здравословно състояние
fitnessгодност, способност, кадърност
fitnessправилност, уместност, сьответствие
сп.fitnessфитнес
сп.fitness centerфитнесцентър
сп.fitness centreфитнесцентър
fitness for a dissertationдисертабилност
fitness for a thesisдисертабилност
fitness productфитнеспродукт
inspection certificateпротокол за проверка
interim certificateвременно свидетелство
политех.provisional certificateвременно свидетелство
сп.street fitnessстрийтфитнес
политех.testing certificateизпитвателен протокол
политех.testing certificateпаспорт на уред
добави значение или превод тук