uncertain

  • несигурен, неуверен
  • нестабилен, неустановен, непостоянен, съмнителен
  • неопределен
  • Обща политехника
  • съмнителен, ненадежден
добави значение или превод тук