resource

  • средство, начин, способ, похват, ход, хитрина, средство за прехрана
  • начин за прекарване на времето, развлечение
  • находчивост, сьобразителност, досетливост, изобретателност
  • ресурсен
  • Остаряла дума
  • възможност за подкрепа/помощ
  • Обща политехника
  • ресурс
  • издръжливост
16 допълнителни резултата:
ен.energy resourceенергоресурс
ен.energy resourceенергоносител
трансп.per-kilometre resourceпокилометровзапас
политех.production time resourceфонд работно време
политех.resource allocationразпределение на ресурси
политех.resource deteriorationизчерпване на ресурси
политех.resource goal matrixресурсно-целева матрица
политех.resource managementрационално използване на възпроизводството на природните ресурси
политех.resource planningпланиране на ресурси
тех.resource-conservingенергоспестяващ
resource-consumingресурсоемък
resource-intensiveресурсоемък
ик.resource-intensivenessресурсоемкост
ик.resource-savingресурсоспестяващ
политех.system resourceресурс на система
политех.water resource systemводностопанска система
добави значение или превод тук