respect

  • почит, уважение, зачитане, внимание
  • отношение
  • почитам, уважавам, зачитам, тача
  • щадя, отнасям се с внимание към, не се натрапвам на
  • касателство
  • съществително
  • почитания
  • думите се проверяват
  • спазвам (правила и пр.)
4 допълнителни резултата:
политех.derivative with respect toпроизводна по
inspiring with respectреспектиращ
self-respectсамоуважение
striking with respectреспектиращ
добави значение или превод тук