resourceful

  • прилагателно
  • находчив, сьобразителен, досетлив, изобретателен
добави значение или превод тук