chess

  • съществително
  • шах, шахмат (игра)
  • Ботаника
  • овесица
6 допълнителни резултата:
blindfold chessблинд шах
шах.blindfold chessблинд
бот.chess flowerведрица
chess-boardшахматна дъска
chess-manшахматна фигура
in chess-board orderшахматно
добави значение или превод тук