chesterfield

  • вид софа/канапе
  • думите се проверяват
  • едноредно горно палто. обик. с кадифена яка
добави значение или превод тук