Cheshire

  • съществително
  • вид твърдо английско краве сирене
добави значение или превод тук