woodsman

  • човек, който живее/работи в/обича да броди из гората
  • опитен в дърводелството човек
добави значение или превод тук