woodwind

  • История
  • съществително
  • дървените духови инструменти в оркестър
добави значение или превод тук