woodshed

  • съществително
  • барака за дърва
добави значение или превод тук