maquis

  • съществително
  • маки (френски партизански отряди през Втората световна война)
  • френски партизани
  • Френски, История
  • маки
добави значение или превод тук