mar

  • съществително
  • дефект, недостатък
  • глагол
  • повреждам, развалям, обезобразявам, нарушавам целостта на
2 допълнителни резултата:
политех.mar-proofустойчив на надраскване
политех.mar-resistantустойчив на надраскване
добави значение или превод тук