gentle fold

  • Обща политехника
  • полегата гънка
53 допълнителни резултата:
геол.aerial foldденудирана гънка
мед.aryepiglottic foldплика ариепиглотика
мед.aryepiglottic foldплика ариепиглотика
пласт.bag of the bottom-fold typeторба с гънка на дъното
тех.center fold filmполуръкав
тех.centre fold filmполуръкав
политех.fan foldветрилообразна гънка
foldсгъвка
foldзатварям/прибирам в кошара
foldсгъвам (се), нагъвам (и с up), прегъвам (се), надиплям
foldизвивка (на змия)
foldнаторявам (земя), като я ограждам за кошара
foldзагъвам (се), загръщам (се), обвивам, увивам (in)
foldкошара, стадото в кошарата
foldпрегръщам
църк.foldлоно (на църква), паство
геол.foldфлексура
текст.foldдублирам
тех.foldфалцувам, правя ръб (на картон-за да се сгъне)
политех.foldпрегъвка, фалц, подгъв
политех.foldфалцовам
мед.foldгънка
политех.fold axisбило на антиклинала
геол.fold basinсинклинала
геол.fold basinмулда
политех.fold-overдвойно изображение
gentleличинка, ларва (на мухата месарка, употребена като стръв)
gentleлек, слаб (за наклон, ветрец), умерен, недрастичен (за лекарство)
gentleопитомявам, обяздвам (кон)
gentleпослушен, мирен (за животно)
gentleпридвижвам/насочвам леко
ост.gentleблагородник
политех.gentleмек, умерен
gentleблагороден, знатен благовъзпитан, ост. любезен, вежлив, дружески
gentleблаг, мек, кротък, хрисим (за характер и пр.), внимателен, деликатен (за поведение, обноски)
политех.gentle bankплавна крива
политех.gentle curveплавна крива
политех.gentle curveкрива с голям радиус
политех.gentle dipполегат наклон
политех.gentle oxidationокисляване при меки условия
политех.gentle slopeполегат наклон
политех.gentle-grade roofпокрив с много малък наклон
политех.many-foldнеколкократно сгънат
геол.quaquaversal foldкуполообразна гънка
политех.refolded foldповторена гънка
политех.sharp foldостра гънка
политех.two-foldдвойно
политех.two-foldдвукратно
политех.two-foldдвоен
политех.two-foldдвукратен
политех.two-fold windowдвукрил прозорец
мед.vocal foldгласна струна, гласна гънка
мед.vocal foldгласна гънка
добави значение или превод тук