gentlemanlike

  • прилагателно
  • джентълменски, кавалерски, добре възпитан
добави значение или превод тук