gentlemanly

  • прилагателно
  • джентълменски, вежлив, възпитан
добави значение или превод тук