genuflect

  • глагол
  • сервилнича, раболепствам
  • Църковен термин
  • глагол
  • коленича, превивам коляно пред икона или в знак на религозно смирение
добави значение или превод тук