gentleness

  • благост, кротост, нежност
  • лекота, слабост, умереност
добави значение или превод тук