gentry

  • съществително
  • общо название за хора с виоск социален статус
  • аристокрация
  • група хора от определена класа
  • История
  • дребно дворянство
добави значение или превод тук