gentleman

  • джентълмен, кавалер, благороден и порядъчен човек
  • господин, мъж
  • аматьор
  • Право
  • рентиер (и GENTLEMAN of independent means)
  • думите се проверяват
  • придворен (обик. GENTLEMAN in waiting)
добави значение или превод тук