gentle dip

  • Обща политехника
  • полегат наклон
91 допълнителни резултата:
геол.abnormal dipместно изменение на ъгъла на падение
политех.blue dipразтвор на живачен цианид за амалгамиране
политех.bright dipхимично полиране
политех.caustic dipразтвор на натриев хидроокис
dipгреба, загребвам, черпя (up, out of, from)
dipсалют със сваляне на знамената
dipсвещ
dipнаклонявам (се), навеждам (се), спускам (се)
dipрядък соc
dipдавам в заложна къща, правя ипотека на
dipтопвaм (се), потопявам (се)
dipнамалявам, спадам (за цени)
dipспадане/намаление на цените
dipтечност, разтвор (за дезинфекция), топене (на овце) в дезинфекционен разтвор, боя
dipнаклон, хлътване, падина
dipклоня към залез
dipзагребано количество
съкращение.dipDual In-line Package
физ.dipъгъл на наклоняване на магнитната стрелка
сп.dipкофичка
геол.dipполягам, залягам
геол.dipзаложение
геол.dipпадение на пласт
кул.dipдип
тех.dipгалванизирам (метал), боядисвам (плат и пр.), потапям (овце) в дезинфекционен разтвор, лея (свещи), щавя (кожи)
мин.dipуклон
политех.dipпровисване
политех.dipскат, откос
мин.dip angleъгъл на падане
политех.dip brazingспояване с твърд припой чрез потапяне
геод.dip circleинклинатор
политех.dip coaterмашина за нанасяне на покрития чрез потапяне
политех.dip coatingобмазка, нанесена чрез потопяване
политех.dip coatingнанасяне на покритие
политех.dip dyeingбагрене чрез потапяне
мин.dip entryуклон
политех.dip entryизработка, прокарана по падение
политех.dip equatorмагнитен екватор
политех.dip gummingимпрегниране чрез потапяне
политех.dip mixtureлатекс
политех.dip mouldingформоване чрез потапяне
политех.dip of spanстрелка на провисване
политех.dip pipeсифон
политех.dip platingбезтоково нанасяне на метално покритие
политех.dip polishполиране на метална повърхност
политех.dip processнанасяне на покритие чрез потапяне
политех.dip rodразграфена пръчка
политех.dip rollпотопен вал
политех.dip sampleпроба, взета с черпак
политех.dip stickуказател на ниво
политех.dip stuckуказател на ниво
политех.dip tankсъд за потапяване
зав.dip transferпренасяне чрез къси съединения
политех.dip varnishлак за нанасяне чрез потапяне
политех.dip-coated electrodeелектрод, обмазван чрез потапяне
геол.direction of dipнаправление на падение
политех.down the dipпо посока на падение
геол.drag dipгънка на пласт по падение
геол.flat dipполегато падение
геол.full dipгенерален ъгъл на падение
gentleличинка, ларва (на мухата месарка, употребена като стръв)
gentleлек, слаб (за наклон, ветрец), умерен, недрастичен (за лекарство)
gentleопитомявам, обяздвам (кон)
gentleпослушен, мирен (за животно)
gentleпридвижвам/насочвам леко
ост.gentleблагородник
политех.gentleмек, умерен
gentleблаг, мек, кротък, хрисим (за характер и пр.), внимателен, деликатен (за поведение, обноски)
gentleблагороден, знатен благовъзпитан, ост. любезен, вежлив, дружески
политех.gentle bankплавна крива
политех.gentle curveплавна крива
политех.gentle curveкрива с голям радиус
политех.gentle foldполегата гънка
политех.gentle oxidationокисляване при меки условия
политех.gentle slopeполегат наклон
политех.gentle-grade roofпокрив с много малък наклон
политех.high dipстръмен наклон
политех.hot-dipпотапям в горещ разтвор
политех.hot-dipпотапяне в горещ разтвор
тех.hot-dip galvanisedгорещопоцинкован
тех.hot-dip galvanizedгорещопоцинкован
политех.hot-dip galvanizingгорещо поцинковане
политех.irregular dipпроменлив наклон
политех.melt dipнанасяне на покритие чрез потапяне в стопилка
политех.oil dip rodмаслоуказателна пръчка
политех.oil dip stickмаслоуказателна пръчка
политех.oil dip stuckмаслоуказателна пръчка
политех.passivating dipпасивираща обработка
политех.red dipразяждаща смес
политех.steep dipстръмен наклон
политех.up the dipв обратна посока на падение
добави значение или превод тук