gentlemanliness

  • съществително
  • благовъзпитаност, кавалерство
добави значение или превод тук