resort

 • прибягвам, обръщам се (to до, към)
 • посещавам (често), навестявам, спохождам, стичаме се
 • прибягване, средство
 • посещаване, посещение, посещаемост
 • тълпа
 • често посещавано място
 • курорт (и health/holiday RESORT)
 • прилагателно
 • курортен
 • Туризъм
 • резорт
2 допълнителни резултата:
European resortеврокурорт
мед.health resort studyкурортология
добави значение или превод тук