resorption

  • Обща политехника
  • поглъщане
  • Физиология
  • съществително
  • резорбция
добави значение или превод тук