hematemesis

  • Медицина
  • съществително
  • хематемеза повръщане на кръв
добави значение или превод тук