hemarthrosis

  • Медицина
  • съществително
  • хемартроза кръвоизлив в ставната кухина
добави значение или превод тук