genuflection

  • Църковен термин
  • съществително
  • коленичене
добави значение или превод тук