genuine wood

  • Обща политехника
  • естествена дървесина
166 допълнителни резултата:
дървес.air-dried woodвъздушносуха дървесина
политех.air-seasoned woodестествено изсушен дървен материал
политех.barked woodобелена дървесина
beating wood tongue depressorшпатула
политех.behaved woodимпрегнирано дърво
дървес.brazil woodбразил
политех.broad leaf woodшироколистна дървесина
политех.brown wood boardкафяв картон
политех.building woodстроителен дървен материал
политех.cabinet woodдървен материал за мебели
carve woodдърворезбовам
cement woodарболит
бот.cerris oak woodцерак
политех.clip woodдървесни отпадъци
политех.compregnated woodпресована дървесина
политех.compressed woodпресована дървесина
политех.core woodдървесина от сърцевината на дърво
политех.culled woodдървесни отпадъци
политех.damp woodсурова дървесина
политех.densified woodпресована дървесина
политех.disbarked woodобелена дървесина
политех.dry woodсух дървен материал
политех.fat woodсмолиста дървесина
политех.fossil woodизкопаема дървесина
политех.fuel woodдърва за горене
политех.furniture woodдървен материал за мебели
genuineавтентичен
genuineоригинален, истински
genuineчист, неподправен
genuineнепресторен, искрен
политех.genuineизработен от естествени суровини
политех.glued woodлепен шперплат
политех.ground woodдървесна маса
политех.ground wood millзавод за производство на дървесна маса
политех.gum woodсмолиста дървесина
политех.hard woodтвърда дървесина
политех.improved woodоблагородена дървесина
политех.indurated woodоблагородена дървесина
industrial woodдървесина за по-нататъшно обработване
политех.laminated woodслоеста дървесина
политех.laminated woodшперплат
политех.late woodлятна дървесина
политех.leaf woodшироколистна дървесина
политех.live woodсуров дървен материал
политех.mechanical woodдървесна маса
мин.mine woodдървен материал за подпори
политех.modified woodоблагородена дървесина
бот.moss-capped oak woodцерак
г. с.non-woodнедървесен
политех.oak woodдъбов материал
политех.peeled woodобелена дървесина
политех.petrified woodкаменена гора
политех.pine woodиглолистна дървесина
политех.pit woodдървн материал за подпори
политех.ply woodшперплат
политех.ply woodслоеста дървесина
политех.pulp woodцелулозна дървесина
политех.refuse woodрезанки, технологичен талаш
политех.refuse woodтрески
политех.rotted woodгнила дървесина
политех.sandal woodсандалово дърво
политех.simulated woodимитация на дървесина
политех.soft woodмека дървесина
политех.split woodцепен дървен материал
израз.stack woodнареждам
политех.stained woodбайцвано дърво
политех.texture of woodтекстура на дървесина
политех.tile of woodдъсчена плочка
политех.timber woodдървен строителен материал
политех.transmuted woodоблагородена дървесина
политех.treated woodобработван дървен материал
бот.Turkey oak woodцерак
политех.unbarked woodнеобелена дървесина
политех.waste woodдървени отпадъци
политех.waste woodотпадъчна дървесина
woodдърво, дървен материал, дървесина, дърва
woodwood-wind
woodгора
woodот/за/на дърво, който работи с дърво
сп.woodдървена пръчка за голф, дървена топка за кегли
дърв.woodтекстура на дървесина
политех.woodдървесина, дървен материал
политех.wood alcoholметилов алкохол
политех.wood alcoholдървесен спирт
хим.wood alcoholметанол
политех.wood bearingплъзгащ лагер с втулка от дърво
бот.wood betonyчистец
бот.wood betonyранилист
политех.wood blockдървено паве
политех.wood charдървени въглища
политех.wood chiselдлето
политех.wood coalsлигнитни въглища
wood concreteарболит
политех.wood cooperмедно-арсенова руда
политех.wood damдървен бараж
политех.wood distillationсуха дестилация на дърва
политех.wood drillсвредло за дърво
политех.wood dyeбагрилен екстракт от дървесина
политех.wood engravingsксилография
политех.wood fibreдървесно влакно
политех.wood fileпила за дърво
политех.wood floatмистрия
политех.wood floursдървесно брашно
политех.wood industryдървообработваща промишленост
орн.wood nuthatchгорска зидарка
политех.wood oilтунгово масло
политех.wood oilтерпентин от иглолистна дървесина
политех.wood pileдървен пилот
политех.wood pitchдървесен катран
дървес.wood preservativeантисептик
wood processingдървопреработване
тех.wood processingдървопреработвателен
г. с.wood productionдървопроизводство
политех.wood resinдървесна смола
wood rosinдървесна смола
политех.wood sawтрион за рязане на дърва
дисц.wood scienceдървесинознание
политех.wood screwвинт за дърво
политех.wood shavingsдървен стърготина
политех.wood sheathingдървена обшивка
политех.wood spiritметилов алкохол
политех.wood splittingцепене на дървесина (дърва)
политех.wood structureдървена конструкция
хим.wood sugarксилоза
политех.wood tarдървесен катран
политех.wood vinegarдървесен оцет
политех.wood workдървена конструкция
политех.wood workдървени изделия
политех.wood workдърводелски работи
политех.wood yardплощадка за дърва
политех.wood yardсклад за дървен материал
политех.wood-block pavementпаваж от дървени блокчета
ик.wood-carverмарангоз
wood-carvingдърворезбоване
wood-carvingдърворезбарски
политех.wood-carvingдърворезба
политех.wood-coalдървени въглища
политех.wood-coalлигнитни въглища
дърв.wood-coatingдървопокриващ
политех.wood-cutгравюра на дърво
политех.wood-cutterдървар
политех.wood-cutterсекач
дърв.wood-cuttingдърворезен
дървес.wood-destroyingдърворазрушаващ
политех.wood-engraverгравьор на дърво
политех.wood-engraverксилограф
политех.wood-engravingксилография
политех.wood-engravingгравиране на дърво
стр.wood-fibre concreteдървобетон
политех.wood-flourдървесно брашно
политех.wood-flourдървено брашно
мин.wood-linedзакрепен с дървен крепеж
политех.wood-linedоблицован с дърво
политех.wood-particle boardплоча от дървесни частици
wood-processingдървопреработващ
тех.wood-processingдървопреработвателен
г. с.wood-producingдървопроизводителен
г. с.wood-productionдървопроизводствен
wood-pulpдървесна каша, дървесен пулп
политех.wood-pulpдървесна каша
дърв.wood-scraping machineрендосвачна машина
политех.wood-screw threadрезба за винтове за дърво
политех.wood-splitting machineмашина за цепене на дърва
дървес.wood-stainingдървооцветяващ
политех.wood-turning latheдърводелски струг
политех.wood-work industryдървообработваща промишленост
добави значение или превод тук