genuflexion

  • съществително
  • коленопреклонение
добави значение или превод тук